取締委員

1. Ông Đỗ Trung Thoại 
- Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý

2. Ông Trần Vĩnh Hoàn
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó trưởng ban.

3. Ông Phạm Minh Đức
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban.

シェア:

vietinbank Namdinhvu