Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, ngày 14/5/2017, tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017. Tham dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cùng 80 quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế là học viên của lớp học.

 Nghi thức chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Lớp cảm tình Đảng năm 2017 diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2017. Trong thời gian 5 ngày các học viên được trang bị những nội dung về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian còn lại là phần thảo luận các chuyên đề trên. 


 Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng
phát biểu khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin - tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường

シェア:

vietinbank Namdinhvu