HEZAに属する事業機関

I. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỦY NGUYÊN
Điện thoại: 0225 3874 168

1. Ông Nguyễn Văn Thắng
- Chức vụ: Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường trung cấp nghề Thuỷ Nguyên

2. Ông Phạm Văn Hải
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Trường trung cấp nghề Thuỷ Nguyên

3. Bà Hoàng Văn Xếp
- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Trường; Phó Hiệu trưởng

4. Ông Trần Hồng Chính
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 

II. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
Điện thoại:   0225 3746 047
 

1. Ông Nguyễn Quang Mạnh 
- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm

2. Bà Nguyễn Thị Bích Nhường
- Chức vụ: Phó giám đốc

 

III. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ
Điện thoại:   0225 3505 919


1. Ông Nguyễn Mạnh Hà
- Chức vụ:  Giám đốc, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế

2. Ông Trịnh Văn Dần
- Chức vụ: Phó giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế

 

シェア:

vietinbank Namdinhvu